DAFKOCANI.com

Switch to desktop Login

Пријава за учество во изборот на претстави за ДАФ 2014

ПРИЈАВА  ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗБОРОТ НА ПРЕТСТАВИ ЗА 50-иот ДРАМСКИ АМАТЕРСКИ ФЕСТИВАЛ НА МАКЕДОНИЈА–КОЧАНИ 2014.
Податоци за аматерскиот театар, драмско студио/секција...

 

Назив на театарот:
 
Адреса:
 
телефон:  ______________ , факс: ______________, мобилен: _______________,
e-mail: _____________________________________,
 
- Го пријавуваме драмскиот проект:
 
- Наслов на проектот:

- Автор на текстот:

- Режисер на претставата:
 
- Број на членови на ансамблот ( до 16 актери/учесника):
 
- Женски_____________, машки ___________, вкупно ___________,
 
- Време траење на претставата: _______________,
 
- Можен датум за премиера: _____________,
 
Пријавата доставете ја на адреса на фестивалот, или на e-mail, или пак на факсот.

Со пополнувањето и доставувањето на пријавата го потврдувате Вашето учество и ги прифаќате правилата на ДАФ на Македонија-Кочани 2014 кој е закажан за 26.–31. мај 2014 година.

 

Потпис на овластено лице

 

Водител на проектот,

МП _______________________________,

2012 @ Драмски Аматерски Фестивал - Кочани. Сите права се задржани.

Top Desktop version