Веќе неколку дена промотивниот материјал за 49 издание на ДАФ  е достапен за публиката…

Се состои од плакати, публикација со претставите што се влезени во официјалната програма и актерите, придружните содржини, телата на Фестивалот и неговите крепители. Изработени се и флаери што веќе се дистрибуирани…