СОБРАНИЕ

Претседател, м – р Дарко Спасов, ченови: Диме Атанасов, Аспарух Михаилов, Илија Стефановски, Кристина Атанасова – Арсова, Петар Арсовски, Емил Рубен, Горјан Алексовски, Лазар Тодоров, Александра Димитрова, Тодор Манев, Трајче Георгиев, Марин Стојанов, Коце Стојменов, Димче Николовски, Сергеј Светозарев, Благој Пенов

УПРАВЕН ОДБОР

претседател, Дарко Спасов, членови: Трајче Георгиев, Александра Димитрова, Аспарух Михаилов, Лазар Тодоров

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР, Благој Пенов

Изборот на претсави го направи Јасмина Билаловиќ, драмски актер

Оценувачка комисија: Наталија Теодосиева, Билјана Крајчевска, Горан Стојановски – сите драмски актери

ИЗБОРНИК/СЕЛЕКТОР: Дарко ЈАН СПАСОВ, м-р по драматургија

Ж И Р И: Здравко МИТКОВ, универзитетски професор, Јанка ЛЕФКОВА и Благојчо СТОЈАНОВ, драмски уметници

Водител на разговори: Димче НИКОЛОВСКИ, м-р по режија

СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ДРАМСКИ АМАТЕРСКИ ФЕСТИВАЛ НА МАКЕДОНИЈА – КОЧАНИ (2016):

Звездана Ангеловска, претседател, член Емил РУБЕН, член Влатко ДИМИТРОВСКИ, член Александра САНДЕВА, член Трајче ЃОРЃИЕВ, член Диме АТАНАСОВ, член Лазар ТОДОРОВ, член Горјан АЛЕКСОВ, член Кристина АТАНАСОВА АРСОВА, член Петар АРСОВСКИ, член Коце СТОЈМЕНОВ, член Дарко ЈАН СПАСОВ, член Тодор МАНЕВ, член Илија Ико СТЕФАНОВСКИ, член Благој ПЕНОВ.

Управен одбор на Драмски Аматерски Фестивал на Македонија-Кочани (2016):

Звездана АНГЕЛОВСКА, претседател,  член Кристина АТАНАСОВА АРСОВА, член Трајче ГЈОРГИЕВ, член
Коце СТОЈМЕНОВ, член Лазо ТОДОРОВ

Извршен директор: Благој ПЕНОВ

ИЗБОРНИК/СЕЛЕКТОР: Звездана АНГЕЛОВСКА

Драгана СТОЈЧЕВСКА – режисер, Милош АНДОНОВСКИ – режисер Ангелчо ИЛИЕВСКИ – режисер

Водители на разговори: Нина НИКОЛИЌ – режисер

Организатор, Ѓорѓи ЦЕКОВ

Сценско – технички тим:

Тони ЃОРЃИЕВ, светло мајстор

Влатко МИШОВ, тон мајстор Елица ТОДОРОВА, благајник

СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ДРАМСКИ АМАТЕРСКИ ФЕСТИВАЛ НА МАКЕДОНИЈА – КОЧАНИ

Емил РУБЕН, претседател Мими ТАНЕВСКА, член Влатко ДИМИТРОВСКИ, член Александра САНДЕВА, член Трајче ЃОРЃИЕВ, член Диме АТАНАСОВ, член Лазар ТОДОРОВ, член Горјан АЛЕКСОВ, член Ратко ДИМИТРОВСКИ, член Петар АРСОВСКИ, член Коце СТОЈМЕНОВ, член Васил ШУМАНСКИ, член Тодор МАНЕВ, член

Илија Ико СТЕФАНОВСКИ, член Благој ПЕНОВ, член

Управен одбор на Драмски Аматерски Фестивал на Македонија-Кочани:

Емил РУБЕН, претседател, Влатко ДИМИТРОВСКИ, член, Васил ШУМАНСКИ, член
Коце СТОЈМЕНОВ, член
Изданиe
Петар АРСОВСКИ, член

Благој ПЕНОВ, извршен директор

Крепители на фестивалот:

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ГРАДОНАЧАЛНИК НА КОЧАНИ И СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ
ПЕЧАТНИЦА ЕВРОПА 92 КОЧАНИ

Претседател :

– Емил Рубен

Управен одбор :

– Емил Рубен, претседател

– Влатко Димитровски, член

– Васил Шумански, член

– Петар Арсовски, член

– Коце Стојменов, член

– Благој Пенов, извршен директор

Жири:

– Сашко Насев, д-р проф. на ФДУ – Скопје

– Силвија Стојановска – артистка на Драмски театар – Скопје

– Љупчо Ѓоргиевски – режисер

Водител на разговорите:

– Ана Јакимовска, драматург и режисер

– Бранко Костески, драматург и режисер

Селектор :

Ѕвездана Ангеловска, актер

Подржувачи на фестивалот:

– Министерство за култура на РМ
– Градоначалник на Кочани
– Совет на Општина Кочани
– Македонски Телеком АД
– Печатница Европа 92 Кочани