Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

Извршен директор:
Дарко СПАСОВ

Управен одбор:
Претседател
Димче НИКОЛОВСКИ
Аспарух МИХАИЛОВ, член
Кристина Атанасова – АРСОВА, член
Перо ДАНИЛОВСКИ, член

Членови на собранието:
Благој ВЕСЕЛИНОВ
Сергеј СВЕТОЗАРЕВ
Милорад АНГЕЛОВ
Едмонд СОТИР
Благој ПЕНОВ

Сметководител:
ТП ВК КОНСАЛТИНГ Васе Ване Коцев, Кочани

Селектор: Благој ВЕСЕЛИНОВ

Жири комисија: Адем Карага, Перо Даниловски, Александар Димитров

Волонтери: Стефанија Борисова, Јана Петрова, Теодора Велкова, Матеј Беличев, Љупка Јорданова, Ана Здравкова, Анастасија Додевска, Маја Василова

Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

Собрание
Дарко СПАСОВ, претседател
Наталија ТЕОДОСИЕВА, член
Благој ВЕСЕЛИНОВ, член
Аспарух МИХАИЛОВ, член
Илија СТЕФАНОВСКИ, член
Кристина АТАНАСОВА АРСОВА, член
Перо ДАНИЛОВСКИ, член
Едмонд СОТИР, член
Милорад АНГЕЛОВ, член
Александра Сандева Димитрова, член
Димче НИКОЛОВСКИ, член
Сергеј СВЕТОЗАРЕВ, член
Марија ЛАЗАРОВА, член
Благој ПЕНОВ, член

Управен одбор
Благој ПЕНОВ, Извршен директор
Дарко СПАСОВ, претседател
Наталија ТЕОДОСИЕВА, член
Благој ВЕСЕЛИНОВ, член
Димче НИКОЛОВСКИ, член
Сергеј СВЕТОЗАРЕВ, член

Избор на претставите:
Горан ДОДЕВСКИ, драмски актер

Дизајн на плакат:
Сергеј СВЕТОЗАРЕВ

Координатори на настани:
Димче НИКОЛОВСКИ – Димса
Јана ИГНАТОВА
Анастасија ДОНЕВА
Симеон СТОЈАНОВ
Елена БОРИСОВА
Ивона ГЕОРГИЕВА
Ирена АРСОВА
Стефанија БОРИСОВА
Љупка ЈОРДАНОВА
Матеј БЕЛИЧЕВ

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

Дарко СПАСОВ, претседател
Наталија ТЕОДОСИЕВА, член
Благој ВЕСЕЛИНОВ, член
Аспарух МИХАИЛОВ, член
Илија СТЕФАНОВСКИ, член
Кристина АТАНАСОВА АРСОВА, член
Перо ДАНИЛОВСКИ, член
Едмонд СОТИР, член
Милорад АНГЕЛОВ, член
Александра ДИМИТРОВА, член
Марин-Маки СТОЈАНОВ, член
Димче НИКОЛОВСКИ, член
Сергеј СВЕТОЗАРЕВ, член
Марија ЛАЗАРОВА, член
Благој ПЕНОВ, член

Управен одбор
Дарко СПАСОВ, претседател
Наталија ТЕОДОСИЕВА, член
Благој ВЕСЕЛИНОВ, член
Димче НИКОЛОВСКИ, член
Сергеј СВЕТОЗАРЕВ, член
Извршен директор
Благој ПЕНОВ

 
Избор на претстави:
Јасмина БИЛАЛОВИЌ, драмски актер
Оценувачка комисија:
Борис ЧОРЕВСКИ, драмски актер
Несрин ТАИР, драмски актер
Катерина СОКОЛОВА, ликовен уметник
Водител на разговорите:
КристинаАтанасова АРСОВА , драмски актер
Дизајн:
Аспарух МИХАИЛОВ
Фотографија:
Стефан ЃОРГИЕВСКИ
Координатор на настани:
Петровски ГОРАН-Гоше  

 

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

М-р Дарко СПАСОВ, претседател
М-р Диме АТАНАСОВ, член
Аспарух МИХАИЛОВ, член
Илија СТЕФАНОВСКИ, член
Кристина АТАНАСОВА-АРСОВА, член
Петар АРСОВСКИ, член
Емил РУБЕН, член
Горјан АЛЕКСОВСКИ, член
Лазар ТОДОРОВ, член
М-р Александра ДИМИТРОВА, член
Тодор МАНЕВ, член
Трајче ЃОРГИЕВ, член
Марин-Маки СТОЈАНОВ, член
Коце СТОЈМЕНОВ, член
М-р Димче НИКОЛОВСКИ, член
Сергеј СВЕТОЗАРЕВ, член
Благој ПЕНОВ, член

Управен одбор
М-р Дарко СПАСОВ, претседател
Трајче ЃОРГИЕВ, член
М-Р Александра Сандева-Димитрова, член
Аспарух МИХАИЛОВ, член
Лазар ТОДОРОВ, член
Извршен директор
Благој ПЕНОВ

Избор на претстави:

Јасмина БИЛАЛОВИЌ, драмски актер
Оценувачка комисија:
Наталија ТЕОДОСИЕВА, драмски актер
Билјана КРАЈЧЕВСКА, драматург
Горан СТОЈАНОВСКИ, драмски актер
Водител на разговорите:
Тодор КУЗМАНОВ, новинар, драмски актер
Дизајн:
Аспарух МИХАИЛОВ
Фотографија:
Иван ИЛИЕВ, новинар
Координатор на настани:
М-р Димче НИКОЛОВСКИ
СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани
Звездана Ангеловска, претседател
Емил Рубен, член
Петар Арсовски, член
Трајче Ѓоргиев, член
Диме Атанасовски, член
Илија Стефановски, член
Кристина Атанасова-Арсова, член
Горјан Алексовски, член
Лазар Тодоров, член
Александра Сандева-Димитрова, член,
Тодор Манев, член
Влатко Димитровски, член
Дарко Спасов, член,
Коце Стојменов, член,
Благој Пенов, дипл. професор.

Управен одбор
Звездана Ангеловска, претседател
Трајче Ѓоргиев, член
Кристина Атанасова – Арсова, член
Коце Стојменов, член
Лазар Тодоров, член

Извршен директор
Благој ПЕНОВ

Избор на претстави:
Дарко Спасов, драматург

 

Оценувачка комисија:

Димче Николовски, режисер
Андреја Голуб, драмски актер
Венцо Димитровски, сценограф-куклар, ликовен уметник

Водител на разговорите:
Јасмина Билаловиќ, драмски актер

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани
 
Звездана Ангеловска, претседател
Емил Рубен, член
Петар Арсовски, член
Трајче Ѓоргиев, член
Диме Атанасовски, член
Илија Стефановски, член
Кристина Атанасова – Арсова, член
Горјан Алексовски, член
Лазар Тодоров, член
Александра Сандева – Димитрова, член,
Тодор Манев, член
Влатко Димитровски, член
Дарко Спасов, член,
Коце Стојменов, член,
Благој Пенов, дипл. професор.
 

Управен одбор
Звездана Ангеловска, претседател
Трајче Ѓоргиев, член
Кристина Атанасова – Арсова, член
Коце Стојменов, член
Лазар Тодоров, член

Извршен директор
Благој ПЕНОВ

Избор на претстави:
Дарко Спасов, драматург

 

 
 
Оценувачка комисија:

проф. Здравко Митков, Натфиз, Софија, Р. Бугарија
Јанка Лефкова, драмски актер
Благојчо Стојанов, драмски актер

Водител на разговорите:
Димче Николовски – Димса, режисер

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

Емил Рубен, претседател
Мими Таневска, член
Влатко Димитровски, член

Александра Сандева – Димитрова, член

Трајче Ѓоргиев, член
Диме Атанасов, член

Лазар Тодоров, член
Горјан Алексовски, член
Коце Стојменов, член
Ратко Димитровски, член

Петар Арсовски член
Коце Стојменов, член
Васил Шумански, член

Тодор Манев, член

Илија Стефановски, член
Кристина Атанасова – Арсова, член
Благој Пенов, дипл. професор.

 

Управен одбор
Емил Рубен, претседател
Влатко Димитровски, член

Васил Шумански, член
Коце Стојменов, член

Петар Арсовски член

 

Извршен директор
Благој ПЕНОВ

 

Избор на претстави:
Звездана Ангеловска

 

Оценувачка комисија:

Драгана Стојчевска, режисерка

Милош Андоновски, режисер

Ангелчо Илиевски, режисер

 

Водител на разговорите:
Нина Николиќ, режисер

 

Сценско технички тим

Тони Ѓоршиев, светло мајстор

Влатко Мишов, тон мајстор

 

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

 

Управен одбор
Емил Рубен, претседател
Влатко Димитровски, член
Васил Шумански, член
Коце Стојменов, член
Петар Арсовски член

Извршен директор
Благој ПЕНОВ

Избор на претстави:
Лука Кортина. режисер

Оценувачка комисија:

Изабела Новотни, актерка
Благој Веселинов, актер
Драгана Лукан Николоски, драматург

Водител на разговорите:
Билјана Радиноска, режисер

Сценско технички тим

Тони Ѓоршиев, светло мајстор
Влатко Мишов, тон мајстор

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

 

Управен одбор
Мими Таневска, претседател
Ратко Димитровски, член
Петар Мирчевски, член
Влатко Димитровски, член
Васил Шумански, член

Извршен директор
Благој ПЕНОВ

Избор на претстави:
Петар Мирчевски, актер
Тодор Кузманов, новинар
Александар Ивановски, режисер

Оценувачка комисија:

Јелена Јованова, актерка
Борче Начев, актер
Петар Арсовски, актер

Водител на разговорите:
Александар Ивановски, режисер

Сценско технички тим

Тони Ѓоршиев, светло мајстор
Влатко Мишов, тон мајстор

 

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

 Управен одбор
Мими Таневска, претседател
Ратко Димитровски, член
Петар Мирчевски, член
Влатко Димитровски, член
Васил Шумански, член
Петар Арсовски, член

Извршен директор
Благој ПЕНОВ 

Избор на претстави:
Нино Леви, актер

Оценувачка комисија:

Рајна Кошка Хот
Кирил Петрески
Петар Мирчевски 

Водител на разговорите:
Александар Ивановски, режисер

Организатори

Јанка Лефкова
Благојчо Стојанов

Сценско технички тим

Тони Ѓоршиев, светло мајстор
Влатко Мишов, тон мајстор

 

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

Управен одбор
Петар Арсовски, претседател
Звездана Ангеловска, член
Љубомир Јанев, член
Вера Анастасова, член
Васил Шумански, член
Бојко Илиев, член
Викторија Рангелова. член

Извршен директор
Благој ПЕНОВ

Избор на претстави:
Трајче Ѓоргиев, актер

Оценувачка комисија:
Мими Таневска
Васил Шумански
Емил Рубен

Сценско технички тим
Тони Ѓоршиев, светло мајстор
Влатко Мишов, тон мајстор

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

Управен одбор
Атанас Вангелов, претседател
Звездана Ангеловска, член
Љубомир Јанев, член
Вера Анастасова, член
Васил Шумански, член
Бојко Илиев, член

Извршен директор
Благој ПЕНОВ

Избор на претстави:
Трајче Ѓоргиев, актер

Оценувачка комисија:
Петар Арсовски
Амернис Нокшиќи
Магдалена Ризова

Сценско технички тим
Тони Ѓоршиев, светло мајстор
Влатко Мишов, тон мајстор

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

Управен одбор
Атанас Вангелов, претседател
Звездана Ангеловска, член
Вера Анастасова, член
Васил Шумански, член
Бојко Илиев, член
Тодор Пашоски, член

Извршен директор
Благој ПЕНОВ

Избор на претстави:
Трајче Ѓоргиев, актер

Водител на разговори
Братислав Димитров, драматург

Оценувачка комисија:
Кристина Атанасова
Никола Ристановски
Емил Рубен

Сценско технички тим
Тони Ѓоршиев, светло мајстор
Влатко Мишов, тон мајстор

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

Извршен директор
Благој ПЕНОВ

Уметнички директор
Снежана Коневска – Руси

Водител на разговори
Трајче Кацаров, драматург

Оценувачка комисија:
Мето Јовановски
Мина Шпела Крстевска
Љубинка Ајтовска

Сценско технички тим
Тони Ѓоршиев, светло мајстор
Влатко Мишов, тон мајстор

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

 Извршен директор
Благој ПЕНОВ

 Уметнички директор на ДАФ 2002
Снежана Коневска – Руси

Претседател на ДАФ 2002
Валентина Божиновска

Селектор
Борко Зафировски

 Оценувачка комисија:
Мето Јовановски
Мина Шпела Крстевска
Томе Витанов

Сценско технички тим
Тони Ѓоршиев, светло мајстор
Влатко Мишов, тон мајстор 

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

Извршен директор
Благој ПЕНОВ

Уметнички директор на ДАФ 2001
Снежана Коневска – Руси

Селектор
Томе Витанов
Васил Шумански

Оценувачка комисија:
Борко Зафировски, режисер
Мина Шпела Крстевска, театарски критичар
Братислав Димитров, драматург

Водител на разговори
Трајче Кацаров

Уредник на фестивалскиот билтен
Тодор Кузманов

Сценско технички тим
Тони Ѓоршиев, светло мајстор
Влатко Мишов, тон мајстор