Фотографии од настанот на Деана Петревска – Штип (рецитаторски настап – љубовна поезија) и ликовниот перформанс за кревање на еко свеста.