Драмски аматерски фестивал на Македонија – Кочани 2017, 24. април 2017 год…

Л и с т а на доставени ЦД записи од
Аматерски драмски ансамбли за 2017 година
Доставиле:
1. ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“-Иванковци
Луис Керол „Алиса во земјата на чудата“, режисер: Наташа Б. Богоевска
2. Отворена сцена театар „Чекори“-Скопје
Весна Огненовиќ и Будимир Нешиќ „Поздрави некого“, режисер: Петко Костовски
3. Театарска работилница при Здружение на пензионери-Куманово
Кабаретска претстава „У кафанче карши станче“, режисер: Лазар Ѓорѓевиќ
4. ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци
Петре М. Андреевски „Големата мајка Велика“, режисер: Кире Горгиев
5. Словенечкa театарска група-Скопје
Милан Деклева „Ленча, Фленча“, режисер: Ангела Стојановска
6. КУД „Бранко Радичевич“-Стара Пазова, Република Србија
Френсис Вебер „Вечера будала“, режисер: Александар Бако
7. Дом на културата „25-ти Мај“-Валандово
Људмила Разумовскаја „Дома“, режисер: Кире Горгиев
8. ООУ „Васил Главинов“-Велес
Лила Арсова „Јариња или магариња“, режисер: Лила Арсова
Линк од претставите добивме од:
1. Велики театар Јагодина-Република Србија
Славомир Мрожек „На морската шир“, режисер: Бојан Милорадовиќ
2. НУЦК „Кочо Рацин“-Кичево
Бошко Смаќоски „Големи и мали“, режисер: Михајло Петровски
3. СОУ „Ѓорче Петров“-Крива Паланка
Ж.Б.П. Молиер „Тартиф“, режисер: Лиле Стојановска и Жаки Цековска

Наведените аматерски драмски ансамбли ЦД записите ги доставиле до понеделник, 24.април 2017 година. До крајот на месецов очекуваме и останатите пријавени да достават ЦД записи од нивните драмски проекти.
ДАФ-Кочани 2017

Новопристигнати ЦД записи

1. Дом на културата „Григор Прличев“-Охрид
Дејан Дуковски „Буре барут“, режисер, Јован Цветкоски
2. Интимен театар-Битола
Ана Жежовска „Дисфункција“, режисер Димитар Шутевски
3. Младински образовен форум-Скопје
Автори МОФ „Илустрација за тоа како идејата
го запрепастува човекот кога тој не е спремен за неа“
режисер: Наталија Теодосиева и Јаков Спасов
4. СОУ Гимназија „Гоце Делчев“-Куманово
Горјан Ивановски „Хотел крик“, режисер: Денис Петровски и Горјан Ивановски
5. Театарска работилница „Чин 4 сцена 5“-Прилеп
Сузана Ѓорѓиевска „Сонувачот, купувачот и уште нешто…“, режисер: Игор Трпчески
6. Театарска група „Заедно можеме најдобро“-с.Долнени
Јулијана Талеска „Ние –врапчињата“, режисери: Јулијана Талеска, Аднан Мехмети и Ирмела Папиќ.