Сите оние што доставиле пријави за учество на 56 –то издание на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија, а не доставиле видео запис за претставите, според Правилникот за учество на Фестивалот, потребно е да достават и видео запис (најдобро преку cloud системите) за својот проект.

Затоа, Управата на ДАФ, најљубезно ги замолува театарските групи, културните центри, аматерските групи…што тоа не го сториле до сега, да направат напор и во најкус можен рок да достават и видео записи. Таа обврска потребно е да ја исполнат најдоцна до крајот на наредната работна недела, со што ќе му остават доволно време на изборникот (селекторот) да ги погледне претставите и да донесе праведна одлука во врска со изборот за учество во официјалната конкуренција.

Управа на ДАФ на Македонија