Л И С Т А НА ПРИЈАВЕНИ АМАТЕРСКИ ДРАМСКИ АНСАМБЛИ

ДАФ на МАКЕДОНИЈА – КОЧАНИ 2019

1. Аматерско позориште „Хранислав Драгутинович“-Прокупље, Република Србија
Ефраим КИШОН
„ДАЛИ ЈЕ ТО БИЛА ШЕВА“
режија: Тијана ПЕТРОВИЌ
доставиле ЦД запис од претсавата

2. Аматерски театар „Куманово“ – Куманово
Стоје ДОДЕВСКИ
„ОД ОПАКУ“
режија: Стоје ДОДЕВСКИ

3. Македонски културен центар-Софија, Република Бугарија
Димо ДЕШЕВ
„СТРАСТИТЕ НА ИЛИЈА“
режија: Чавдар КРСТЕВ

4. Театарско студио за деца и млади „Пиф-Паф“-Штип
Милорад АНГЕЛОВ
„КУЌАТА НА ПИФПАФКОВЦИ„
режија: Милорад АНГЕЛОВ

5. НУЦК „АСНОМ“-Гостивар
Театар „Дунек“
Вилијам МАСТРОСИМОН
„БЕНГ БЕНГ И МРТОВ СИ“
режија: Аександар НЕШКОСКИ

6. Драмска аматерска група „Горан Стефановски“-Куманово
Горан СТЕФАНОВСКИ
„ДИВО МЕСО“
режија: Николај ПАВЛОВСКИ

7. „Каревци“-Скопје
Коле ЧАШУЛЕ
„ВЕЈКА“
режија: Снежана СТАНКОВА, ментор

8. Драмско студио „Цвет 75“ – Охрид
Драгана БОЦЕСКА
„ПРИКАЗНИТЕ НА НАШ НАЧИН“
режија: Драгана БОЦЕСКА

9. Центар за изведувачки уметности и едукација „Театар Пи“-Скопје
Текстови од Најџел ВИЛИЈАМС и „Театар Пи“
„КЛАСОТ „X“
режија: Златко МИТРЕСКИ и Македонка ИЛИЕВСКА
доставиле видео запис од претставата

10. Аматерски театар „Мирка Гинова“ – Неготино
Алдо НИКОЛАЈ
„УМРИ МАШКИ“
режија: Томе АТАНАСОВ
доставиле ЦД запис од претставата

11. Театар „Kunstwerstatt“ – Скопје
Младински образовен форум
„НЕМАМ КАДЕ ДА СЕ ВРАТАМ“
сценарист: Милош АНДОНОВСКИ
режија: Дени СТОЈАНОВ

12. Културни центар „Драинац“-Блаце, Република Србија
Аматерско позориште „Театар 13“
Љубомир СИМОВИЌ
„ПУТУЈУЧЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛОВИЌ“
режија: Зоран ЦВЕТКОВИЌ

13. АТ „Колектив Ветерница“-Скопје
Колектив ВЕТЕРНИЦА
„РОБОГРАД“
режија: Колектив ВЕТЕРНИЦА

14. НУЦК „Ацо ШОПОВ“-Штип
АТ „Репетициона 04“
Албер КАМИ
„НЕДОРАЗБИРАЊЕ“
режија: Ана МАРКОВСКА
доставиле линк од претставата

15. Детско Драмско Студио „Неверленд“-Скопје
Лиман ФРЕНК БАУМ
„ВОЛШЕБНИКОТ ОД ОЗ“
режија: Благица РИСТОВ

16. СОУУД „димитар Влахов“-Струмица
Драмско студио
Бранислав НУШИЌ
„ИЗБОРИ“ – („НАРОДЕН ПРАТЕНИК“)
режија: Кире ЃОРЃИЕВ

17. НУЦК „Кочо Рацин“-Кичево
Аматерски театар
Весна КУСЛЕСКА
„ЛИМОНАДА ВО ДРУШТВО НА ДИРЕКТОРОТ“
Режија: Михајло ПЕТРЕВСКИ

18. ССОУ „Димитрија Чуповски“-Велес
Драмска секција
Бранислав НУШИЌ
„НАРОДЕН ПРАТЕНИК“
режија: Љубинка РТОВСКА
Наслов на проектот „И ТИ СИ ДЕЛ ОД НАС“
Инклузија на лица со пречки во развој
Доставиле ЦД запис

19. СУГС Гимназија „Ј.Б.Тито“-Скопје
Аматерска група „Јосип Броз Тито“
Горан СТЕФАНОВСКИ
„КУЛА ВАВИЛОНСКА“
режија: Мина ЈЕЛУШИЌ, Ведран ЧЕШАРЕК и Ангела МИЛИВОЈЕВИЌ

20. ДАХ ТЕАТАР – Београд, Република Србија
Дејан ДУКОВСКИ
„МАМУ МУ ЈЕ*ЕМ КО ЈЕ ПРВИ ПОЧЕО“
(„ММЕ КОЈ ПРВ ПОЧНА“)
режија: Миља МАЗАРАК
доставиле линк

21. СОУ „Цар Самоил“ – Самоилци, Ресен
Реј КУНИ
„ОД КОЛ, НА КОЛ“
режија: Динче КОЧЕВСКА

22. ООУ „Јонче Смугрески“ – Обршни
Никол-Коле АНГЕЛОВСКИ
„СОЛУНСКИ ПАТРДИИ“
режија: Марија ДЕСПОТОСКА

23. Младински дом – Пазарџик, Република Бугарија
Младински театар „пријатели“
Антон Пвлович ЧЕХОВ
„М Е Ч К А“
режија: Александар БРАТОЕВ

24. Младински дом – Пазарџик, Република Бугарија
Младински театар „пријатели“
Антон Пвлович ЧЕХОВ
„ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ („ПРЕДЛОГ ЗА БРАК“)
режија: Александар БРАТОЕВ

25. СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ – Велес
Драмска секција
Синиша ПОСАРИЌ
„ПЛОДНА ГОДИНА“
режија: Петар АНДРЕЕВ

26. СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ – Велес
Драмска секција
Николај Васиљевич ГОГОЉ
„Р Е В И З О Р“
режија: Петар АНДРЕЕВ

27. ЈОУ Дом на културата „25 МАЈ“ – Вландово
Драмска секција
Петре М. АНДРЕЕВСКИ
„ П И Р Е Ј “
режија: Кире ЃОРЃИЕВ

28. Аматерско Драмско Друштво „ТЕАТРОН“-Скопје
Петар ТРГАЧЕВСКИ
„ТОРБА ПОЛНА СО КАШЛИЦИ“
режија: Петар ТРГАЧЕСКИ

29. НУ Центар за култура – Крива Паланка
Драмско студио
Глигор ЦВЕТКОВСКИ
„УКРАДЕНИОТ ДНЕВНИК“
Режија: Глигор ЦВЕТКОВСКИ

30. НУ Центар за култура – Крива Паланка
Драмско студио
Алек ПОПОВ, Дељана МАНЕВА и Сашо КОКОЛАНОВ
„ П Р Е С П А В “
режија: Глигор ЦВЕТКОВСКИ

31. Театар „Ч Е К О Р И “ – Скопје
Варијација на делото „ПОЗДРАВИ НЕКОГО“ на
Весна ОГНЕНОВИЌ и Будимир НЕШИЌ
„ Н И Е “
режија: Петко КОСТОВСКИ