Л И С Т А НА ПРИЈАВЕНИ АМАТЕРСКИ ДРАМСКИ АНСАМБЛИ ДАФ на МАКЕДОНИЈА – КОЧАНИ 2019

1. Аматерско позориште „Хранислав Драгутинович“-Прокупље, Република Србија
Ефраим КИШОН
„ДАЛИ ЈЕ ТО БИЛА ШЕВА“
режија: Тијана ПЕТРОВИЌ
доставиле ЦД запис од претсавата
2. Аматерски театар „Куманово“ – Куманово
Стоје ДОДЕВСКИ
„ОД ОПАКУ“
режија: Стоје ДОДЕВСКИ
3. Македонски културен центар-Софија, Република Бугарија
Димо ДЕШЕВ
„СТРАСТИТЕ НА ИЛИЈА“
режија: Чавдар КРСТЕВ
4. ССОУ „Димитрија Чуповски“-Велес
Бранислав НУШИЌ
„НАРОДЕН ПРАТЕНИК“/ адаптација
„И ТИ СИ ДЕЛ ОД НАС“
Адаптација и режија: Љубинка РТОСКА
5. Театарско студио за деца и млади „Пиф-Паф“-Штип
Милорад АНГЕЛОВ
„КУЌАТА НА ПИФПАФКОВЦИ„
режија: Милорад АНГЕЛОВ
6. НУЦК „АСНОМ“-Гостивар
Театар „Дунек“
Вилијам МАСТРОСИМОН
„БЕНГ БЕНГ И МРТОВ СИ“
режија: Аександар НЕШКОСКИ
7. Драмска аматерска група „Горан Стефановски“-Куманово
Горан СТЕФАНОВСКИ
„ДИВО МЕСО“
режија: Николај ПАВОВСКИ
8. „Каревци“-Скопје
Коле ЧАШУЛЕ
„ВЕЈКА“
режија: Снежана СТАНКОВА, ментор
9. Драмско студио „Цвет 75“ – Охрид
Драгана БОЦЕСКА
„ПРИКАЗНИТЕ НА НАШ НАЧИН“
режија: Драгана БОЦЕСКА
10. Центар за изведувачки уметности и едукација „Театар Пи“-Скопје
Текстови од Најџел ВИЛИЈАМС и „Театар Пи“
„КЛАСОТ „X“
режија: Златко МИТРЕСКИ и Македонка ИЛИЕВСКА