Витрините на фестивалот се збогатуваат благодарение на наши сограѓани, учесници и организатори низ богатата историја на Фестивалот. Благодарност до Кирчо Георгиев – Вражалецо, првиот претседател на ХIII смотри по ред, а први во Кочани, во 1977 година.