Управниот одбор на Драмски Аматерски Фестивал на Македонија-Кочани го усвои извештајот на изборникот на ДАФ-2013 за извршениот избор на претстави за 49-то издание на ДАФ на Македонија-Кочани 2013, а тој е следниот…

1. СУГС Гимназија „Јосип Брпз Тито“-Скопје
Драмска секција
Најџел ВИЛИЈАМС
„КЛАСЕН НЕПРИЈАТЕЛ“
режија: Румена ДИМЕВСКА, Иван МАТИЌ и Димитар ЈАКИМОВСКИ

2. СУГСГимназија „Јосип Броз Тито“-Скопје
Драмска секција
Адаптирано според истоимениот филм „Breakfast“
„КЛУБ ЗА ДОРУЧЕК“
режија: Драгана ГЕЛЕВСКА и Ирина ЛАЗАРЕВА

3. ОУ „Гоце Делчев“-Виница
Драмска секција
„Ајде да си речеме уште една“
режија: Мара ЈОВАНОВА

4. СОУ „Димитар Блахов“-Струмица
Драмско ателје
Тенеси ВИЛИЈАМС
„СТАКЛЕНА МЕНАЖЕРИЈА“
режија: Кире ЃОРЃИЕВ

5. Дом на културата „Мирка Гинова“-Демир Капија
Аматерски театар „Мирка Гинова“
Мице ПАШОЕВСКИ
„УБАВИЦАТА И ШУМСКИОТ ЅВЕР“
режија: Мице ПАШОЕВСКИ

6. Дом на културата „Мирка Гинова“-Демир Капија
Аматерски театар „Мирка Гинова“
Ристо КРЛЕ
„ПАРИТЕ СЕ ОТЕПУВАЧКА“
режија: Томе АТАНАСОВ

7. СУГСГ „Никола Карев“-Скопје
Драмска секција
Митко ДИМОВСКИ
„ЏАБЕ СЕ КРЕВА ЏЕВА ЗА ЏИМИ“
режија: Митко ДИМОВСКИ

8. Театарска група Словенечки центар-Скопје
Милош МИКЕЛН
„СТРИП СТРУП-ДЕНАРЈА КУП“
режија: Ангела СТОЈАНОВСКА

9. Меѓуопштинска организација на глуви и наглуви
„P(h)antomfest teatar“-Врање
Република Србија
Трајче ЃОРЃИЕВ
„ Љ У Б О В “
режија: Трајче ЃОРЃИЕВ

10. Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница
Драмско студио
Орце ПАВЛОВ
„ДОДЕКА ГО ЧЕКАВМЕ ГОДО…“
(Јонеско, Бекет, Љатифи, НГО, Позиција, Опозиција…)
режија: Орце ПАВЛОВ

11. Здружение за култура и уметност
„Иљо Антески Смок“-Тетово
Драмска секција
Небојша СТОЈАНОВСКИ
„ПРИКАЗНАТА НА ГОЛЕМИОТ ГОСПОДАР“
режија: Марко Богдановски

12. Центар за култура „Бели мугри“-Кочани
Аматерски театар
Муза ПАВЛОВНА
„ГРК И ВЕСЕЛА СКЛЕРОЗА“
режија: Перо ДАНИЛОВСКИ

13. Здружение на пензионери-Куманово
КУД „Ѓоко СИМОНОВСКИ“
Драмска секција
Јордан ПЛЕВНЕШ
„ Р “
режија: Стоје ДОДЕВСКИ

13.мај 2013год.
ДРАМСКИ АМАТЕРСКИ ФЕСТИВАЛ НА МАКЕДОНИЈА – КОЧАНИ

К о ч а н и

Извршен директор, Благој ПЕНОВ