Краен рок за доставување на видео записите од претставите од Управата на ДАФ на Македонија е 30 април. Имајте во предвид дека пред нас се и Велигденските празници. Ве молиме, сите што тоа до сега не сте го направиле, доставете видео записи во најкус можен рок.

ДОСТАВЕНИ ЦД ЗАПИСИ И ЛИНКОВИ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВИ НА ДАФ на МАКЕДОНИЈА – КОЧАНИ 2019

1. Аматерско позориште „Хранислав Драгутинович“-Прокупље, Република Србија
Ефраим КИШОН
„ДАЛИ ЈЕ ТО БИЛА ШЕВА“
режија: Тијана ПЕТРОВИЌ
доставиле ЦД запис од претсавата
2. Аматерски театар „Куманово“ – Куманово
Стоје ДОДЕВСКИ
„ОД ОПАКУ“
режија: Стоје ДОДЕВСКИ
3. Македонски културен центар-Софија, Република Бугарија
Димо ДЕШЕВ
„СТРАСТИТЕ НА ИЛИЈА“
режија: Чавдар КРСТЕВ
4. Театарско студио за деца и млади „Пиф-Паф“-Штип
Милорад АНГЕЛОВ
„КУЌАТА НА ПИФПАФКОВЦИ“
режија: Милорад АНГЕЛОВ
5. НУЦК „АСНОМ“-Гостивар
Театар „Дунек“
Вилијам МАСТРОСИМОН
„БЕНГ БЕНГ И МРТОВ СИ“
режија: Александар НЕШКОСКИ
доставиле линк од претставата
6. Драмска аматерска група „Горан Стефановски“-Куманово
Горан СТЕФАНОВСКИ
„ДИВО МЕСО“
режија: Николај ПАВЛОВСКИ
7. „Каревци“-Скопје
Коле ЧАШУЛЕ
„ВЕЈКА“
режија: Снежана СТАНКОВА, ментор
8. Драмско студио „Цвет 75“ – Охрид
Драгана БОЦЕСКА
„ПРИКАЗНИТЕ НА НАШ НАЧИН“
режија: Драгана БОЦЕСКА
доставиле видео запис од претсавата
9. Центар за изведувачки уметности и едукација „Театар Пи“-Скопје
Текстови од Најџел ВИЛИЈАМС и „Театар Пи“
„КЛАСОТ „X“
режија: Златко МИТРЕСКИ и Македонка ИЛИЕВСКА
доставиле видео запис од претставата
10. Аматерски театар „Мирка Гинова“ – Демир Капија
Алдо НИКОЛАЈ
„УМРИ МАШКИ“
режија: Томе АТАНАСОВ
доставиле ЦД запис од претставата
11. Театар „Kunstwerstatt“ – Скопје
Младински образовен форум
„НЕМАМ КАДЕ ДА СЕ ВРАТАМ“
сценарист: Милош АНДОНОВСКИ
режија: Дени СТОЈАНОВ
доставиле линк од претставата
12. Културни центар „Драинац“-Блаце, Република Србија
Аматерско позориште „Театар 13“
Љубомир СИМОВИЌ
„ПУТУЈУЧЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛОВИЌ“
режија: Зоран ЦВЕТКОВИЌ
доставиле линк од претставата
13. АТ „Колектив Ветерница“-Скопје
Колектив ВЕТЕРНИЦА
„РОБОГРАД“
режија: Колектив ВЕТЕРНИЦА
14. НУЦК „Ацо ШОПОВ“-Штип
АТ „Репетициона 04“
Албер КАМИ
„НЕДОРАЗБИРАЊЕ“
режија: Ана МАРКОВСКА
доставиле линк од претставата
15. Детско Драмско Студио „Неверленд“-Скопје
Лиман ФРЕНК БАУМ
„ВОЛШЕБНИКОТ ОД ОЗ“
режија: Благица РИСТОВ
16. СОУУД „Димитар Влахов“-Струмица
Драмско студио
Бранислав НУШИЌ
„ИЗБОРИ“ – („НАРОДЕН ПРАТЕНИК“)
режија: Кире ЃОРЃИЕВ
17. НУЦК „Кочо Рацин“-Кичево
Аматерски театар
Весна КУСЛЕСКА
„ЛИМОНАДА ВО ДРУШТВО НА ДИРЕКТОРОТ“
режија: Михајло ПЕТРЕВСКИ
18. ССОУ „Димитрија Чуповски“-Велес
Драмска секција
Бранислав НУШИЌ
„НАРОДЕН ПРАТЕНИК“
режија: Љубинка РТОВСКА
Наслов на проектот „И ТИ СИ ДЕЛ ОД НАС“
Инклузија на лица со пречки во развој
доставиле ЦД запис од претставата
19. СУГС Гимназија „Ј.Б.Тито“-Скопје
Аматерска група „Јосип Броз Тито“
Горан СТЕФАНОВСКИ
„КУЛА ВАВИЛОНСКА“
режија: Мина ЈЕЛУШИЌ, Ведран ЧЕШАРЕК и Ангела МИЛИВОЈЕВИЌ
доставиле линк од претставата
20. ДАХ ТЕАТАР – Београд, Република Србија
Дејан ДУКОВСКИ
„МАМУ МУ ЈЕ*ЕМ КО ЈЕ ПРВИ ПОЧЕО“
(„ММЕ КОЈ ПРВ ПОЧНА“)
режија: Миља МАЗАРАК
доставиле линк од претставата
21. СОУ „Цар Самоил“ – Ресен
Аматерски театар „Самоилци“
Реј КУНИ
„ОД КОЛ, НА КОЛ“
режија: Динче КОЧЕВСКА
доставиле линк од претставата
22. ООУ „Јонче Смугрески“ – Обршни
Никола-Коле АНГЕЛОВСКИ
„СОЛУНСКИ ПАТРДИИ“
режија: Марија ДЕСПОТОСКА
23. Младински дом – Пазарџик, Република Бугарија
Младински театар „Пријатели“
Антон Пвлович ЧЕХОВ
„М Е Ч К А“
режија: Александар БРАТОЕВ
доставиле линк од претставата
24. Младински дом – Пазарџик, Република Бугарија
Младински театар „Пријатели“
Антон Пвлович ЧЕХОВ
„ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ („ПРЕДЛОГ ЗА БРАК“)
режија: Александар БРАТОЕВ
доставиле линк од претставата
25. СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ – Велес
Драмска секција
Синиша ПОСАРИЌ
„ПЛОДНА ГОДИНА“
режија: Петар АНДРЕЕВ
26. СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ – Велес
Драмска секција
Николај Васиљевич ГОГОЉ
„Р Е В И З О Р“
режија: Петар АНДРЕЕВ
27. ЈОУ Дом на културата „25 МАЈ“ – Вландово
Драмска секција
Петре М. АНДРЕЕВСКИ
„ П И Р Е Ј “
режија: Кире ЃОРЃИЕВ
доставиле ЦД запис од претставата
28. Аматерско Драмско Друштво „ТЕАТРОН“-Скопје
Петар ТРГАЧЕВСКИ
„ТОРБА ПОЛНА СО КАШЛИЦИ“
режија: Петар ТРГАЧЕСКИ
29. НУ Центар за култура – Крива Паланка
Драмско студио
Глигор ЦВЕТКОВСКИ
„УКРАДЕНИОТ ДНЕВНИК“
режија: Глигор ЦВЕТКОВСКИ
30. НУ Центар за култура – Крива Паланка
Драмско студио
Алек ПОПОВ, Дељана МАНЕВА и Сашо КОКОЛАНОВ
„ П Р Е С П А В “
режија: Глигор ЦВЕТКОВСКИ
31. Театар „Ч Е К О Р И “ – Скопје
Варијација на делото „ПОЗДРАВИ НЕКОГО“ на
Весна ОГНЕНОВИЌ и Будимир НЕШИЌ
„ Н И Е “
режија: Петко КОСТОВСКИ
32. СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани
МО „Аванагарда“
Катерина ПЕТРОВА
„КАФЕАНА ЕВРОПА“
режија: Катерина ПЕТРОВА
доставиле линк од претставата
33. СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје
Театар Корчагин
Митра БЛАЖЕВСКА
„АЈ НЕ ФИЛОЗОФИРАЈ“
режија: Виктор ПЕТРЕСКИ и Митра БЛАЖЕВСКА
доставиле линк од претставата
34. Летечка театарска трупа – Тетово
Стеван СРЕМАЦ
„ЖИВКОВА СЛАВА“ (адаптација)
режија: Владимир ЈОВАНОВСКИ
доставиле линк од претставата
35. Летечка театарска трупа – Тетово
Владимир ЈОВАНОВСКИ
„ВОЗМОЖНА ПРИКАЗНА-АБРАКАДАБРА“
режија: Владимир ЈОВАНОВСКИ
36. Средно Општинско Училиште-Дебар
Драмска секција
Борисав СТАНКОВИЌ
„КОШТАНА“
режија: Џевит МИФТАРОСКИ
доставиле ЦД запис од претставата

*Забелешка: Три пријави и еден ЦД записот кои ги добивме на 15.04.2019 година се испратени на 09.04.2019 година како што покажува поштенскиот жиг на пратките.

Драмски Аматерски Фестивал
на Македонија – Кочани
Извршен директор, Благој ПЕНОВ