П о ч и т у в а н и…

Фестивалската управа на Драмски Аматерски Фестивал на Македонија-Кочани Ве поканува на прес конференција на ден 24.мај 2018 година (четврток) со почеток во 11:00 часот. На прес конференцијата ќе информираме за 55-то издание на ДАФ на Македонија-Кочани, за репертоарот и програмата и за завршните активности околу организирањето на феставлот.
Прес конференцијата ќе со одржи во кафетеријата на Тасо, „Sweet Caffe Sugar“.

Со почит,
22.мај 2018 год. ДАФ НА МАКЕДОНИЈА-КОЧАНИ
Кочани г. Дарко СПАСОВ, претседател