Доставени пријави и ЦД записи од драмски проекти

1. КД Стична – „Дрзне ин лепи“ Иванчна Горица-Словенија
Вилијам ШЕКСПИР – „ХАМЛЕТ“
режија: Трајче ГЈОРГИЕВ

2. „Колашинско позориште“-Колашин, Црна Гора
Ива БРДАР – „АВИОНСПОТТИНГ“
режија: Зоран РАКОЧЕВИЧ

3. Дом на културата „Пиво Караматијевич“- Прибој, Србија
Аматерска позоришна сцена
Душан ЈАНКОВИЧ – „ЧАРШИЈА“
режија: Милорад ДАМЈАНОВИЧ

4. М А Т – Куманово
Игор ТОРКАР – „ШАРЕНАТА ТОПКА“
режија: Стоје ДОДЕВСКИ

5. ЈОУ Дом на култура „Бранд Петрушев“ –Богданци
Дарио ФО – „БЕЗ ПАРИ ИЛИ НЕ ПЛАЌАМ“
режија: Кире ЃОРЃИЕВ

6. Гимназија „Св. Климент Охридски“ – Охрид
Хенрик ИБЗЕН – „ДОМ НА КУЛТУРАТА“/ „Нора“
режија: Ирена БАЧИЧ

7. ЈОУ Дом на културата „25-ти МАЈ“- Валандово
Тенеси ВИЛИЈАМС – „СТАКЛЕНА МЕНАЖЕРИЈА“
режија: Кире ЃОРЃИЕВ

8. Дом на млади – Штип
Театарче за слушање и гледање
Трајче КАЦАРОВ – „ЧЕКАЧОТ“ (монодрама) (доставено ЦД)
режија: Трајче КАЦАРОВ

9. КУД „Гоце Делчев“ – Босилово
Карло ГОЛДОНИ – „АРЛЕКИН-СЛУГА НА ДВАЈЦА ГОСПОДАРИ“ (доставено ЦД)
режија: Стојан ВЕЛКОВ-ТРН

10. НУЦК „Григор Прличев“ – Охрид
Детско драмско студио
Теодор СУС ГЕЈЗЕЛ – „МАЧКА СО ШАПКА“ ( драмска адаптација на
Кристина ТОДОРОВСКА ПЕТРЕСКА) (доставено ЦД)

11. СОУ Гиназија „Гоце Делчев“ – Куманово
Драмска секција
Карло ГОЛДОНИ – „РИБАРСКИ КАРАНИЦИ“
режија: Сара ИЛИЌ

12. СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“ – Скопје
Театарска група „Адоблос“
Горан СТЕФАНОВСКИ – „ТЕТОВИРАНИ (ВИСОКО ВРЕДНИ) ДУШИ“
Емилија ВЕЛИЧКОВА

13. НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ – Кичево
Аматерски театар
Велко НЕДЕЛКОВСКИ – „ВТОРАТА СМЕНА“
(драматизација Весна КУСЛЕСКА)
режија: Михајло ПЕТРЕСКИ

14. СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ – Велес
Људмила РАЗУМОВСКАЈА – „ДОМА“ (доставено ЦД)
режија Слободанка ЧИЧЕВСКА

15. Интимен театар – Битола
Театарска група „Без маска“
Жан ЖЕНЕ – „СЛУГИНКИ“
режија: Димитар ШУТЕВСКИ

16. Агенција „МАРВИК-С“ – Врање, Србија
Глумачка трупа „Оптимисти“
Андре ПОПВИЧ ДАСКАЛ-„МЕЧКА“ (доставено ЦД)
режија: Драган ЖИВКОВИЧ ДУРГЕ

17. Драмско студио „ЦУГ“ -Врање, Србија
Радое ДОМАНОВИЧ – „ВОДАЧ“
режија: Бојан ЈОВАНОВИЧ

18. СОУ „Перо Наков“-Куманово
Драмска секција
Бранислав НУШИЌ – „ГОСПОЃА МИНИСТЕРКА“
режија: Сашо ТОДОРОВСКИ и Александра ГЕОРГИЕВСКА

19. АУКДМ „Креативити“ – Прилеп
Николче ДИМЕСКИ – „ КРАЛСКИ ФЕСТИВАЛ“
режија: Влатко ПЕТКОСКИ

20. Трупа Омладински савез – Врање, Србија
Иван ЦАНКАР – „КРАЉ БЕТАЈНОВЕ“
режисер: Марија МЛАДЕНОВИЧ

21. НУ Центар за култура „Бели мугри“ – Кочани
Антон ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ – „ПРОСИДБА“
режија: Трајче ГЈОРГИЕВ

22. Училиште за дополнителна настава на Словенечки јазик-Скопје
Драмска секција
Даниела ТРАЈКОВСКА и Бобан ТРАЈКОВСКИ
„ПАУЛИХА НЕ САКА НА УЧИЛИШТЕ“
режија: Бојан ЛАЗАРОВ

23. Дом на културата „Мирка Гинова“ – Демир Капија

Васил ИЉОВСКИ – „ЧОРБАЏИ ТЕОДОС

режија: Димче БАЊАНСКИ

24. Дом на културата „Мирка Гинова“ – Демир Капија

Аматерски театар за деца и младинци

Мице ПАШОЕВСКИ – „КРАЛСКИОТ ЗЕТ“

режија: Димче БАЊАНСКИ

25. СОУ „Горче Петров“- Крива Паланка
Драмска секција „Тартиф“
МОЛИЕР, „ТАРТИФ“
режија: Лиле Стојановска и Жаклина Цековска

26. „Смук театар“-Ковињ, Србија
Вулиќ НЕНАД-„СВЕ ПО СПИСКУ“
режија: Дејан МЛАДЕНОВИЌ“

27. Младинска сцена при Интимен театар – Битола

Валентин ДАМЧЕВСКИ -„ВИНДИКТА“

Режија : Валентин ДАМЧЕВСКИ

Почитувани, ова е листата на доставени пријави за ДАФ-2016, но не е конечна. Имено, 09. и 10.април се паднаа во сабота и недела па се определивме крајниот датум за пријавување на претстави да го поместиме до 15.април 2016 (петок). Ја користиме пригодата да потсетиме дека доставувањето на ЦД записите од претставите е до 30.април 2016 година.

Кочани, 11.април 2016 г. Извршен директор, Благој ПЕНОВ