Управата на ДАФ го објавува повикот за 60 издание на Драмски аматерски фестивал на Македонија!
Со среќа!