Аматерски театар „Куманово“ од Куманово пријави два драмски проекта за ДАФ-Кочани 2018: првиот е од Јован Стерија Поповиќ „Зла жена“ во режија на Стоје Додевски, а вториот под наслов „Од опаку“, авторски проект на Стоје Додевски.