сцена: НУЦК „Бели мугри“ почеток, 12:00 часот

Драмска секција при ОУ „Синиша Стоилов“- Зрновци

Трајче КАЦАРОВ „ОЈЛЕ БРАДА ВО ЖИВОТИНСКА БАЛАДА“

режија: Билјана ЃОРЃИЕВА ГАВРИЛОВА

Л и ц а: 

Нараторот……………………………. Мартина САВЕВА

Ојле Брада……………………… Димитар ТРИФУНОВ

Мајката Опара………………….. Анастасија МИТЕВА

Таткото Попара……………………… Ѓорче ЈАНАКИЕВ

Зајакот………………………………………. Нина САВЕВА

Лисицата………………………………. Марија КОЦЕВА

Мечката……………………….. Анастасија ВЕЛИНОВА

Крокодилот……………………… Антонио ЈОРДАНОВ

Мајмунот………………………………. Анкица КОЦЕВА

Слонот………………………………….. Блаже ВАСИЛОВ

Песот………………………………….. Јасмина РИСТОВА

Кравата……………………………….. Илина ЦВЕТКОВА

Мачката……………………………….. Сара СТОЈАНОВА

Ловецот Красил…………………….. Благоја СТОЈКОВ

Ловецот Васил……………………….. Борче ХРИСТОВ

Детето…………………………….. Анастасија МОНЕВА

Сценографија, музика и костимографија:

Изданиe

Билјана ЃОРЃИЕВА ГАВРИЛОВА

сцена: НУЦК „Бели мугри“ почеток, 20:00 часот

ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА ЖИРИТО НА 51-то ИЗДАНИЕ НА ДРАМСКИ АМАТЕРСКИ ФЕСТИВАЛ НА МАКЕДОНИЈА – КОЧАНИ

сцена: НУЦК „Бели мугри“ почеток, 20:30 часот

ВО ЧЕСТ НА НАГРАДЕНИТЕ Здружение на пензионери – Куманово Драмска работилница

Бранислав Нушиќ „СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ“ режија: Лазар ЃОРЃЕВИЌ