Секоја чест за волонтерите на ДАФ
Со фестивалот уште три викенди.
Потоа, на студентите им посакуваме среќен почеток на факултет, а на средношколците желби за усвојување што повеќе знаење и пријатни подготовки за идното високо образование.
фестивал со ваква младина не треба да се плаши за својата иднина!
Јана ИГНАТОВА
Анастасија ДОНЕВА
Симеон СТОЈАНОВ
Елена БОРИСОВА
Ивона ГЕОРГИЕВА
Ирена АРСОВА
Стефанија БОРИСОВА
Љупка ЈОРДАНОВА
Матеј БЕЛИЧЕВ