Управата на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија – Кочани 2019 ја објавува листата на досега пријавените за влез во изборот за официјаната програма за учество на овогодишното издание. Истовремено укажува дека и понатаму има време за доставување пријави. Паралелно со ова повикува и на доставување на видео записите од претставите преку cloud системите..

Л И С Т А НА ПРИЈАВЕНИ АМАТЕРСКИ ДРАМСКИ АНСАМБЛИ
ДАФ на МАКЕДОНИЈА – КОЧАНИ 2019

1. Аматерско позориште „Хранислав Драгутинович“-Прокупље, Република Србија
Ефраим КИШОН
„ДАЛИ ЈЕ ТО БИЛА ШЕВА“
режија: Тијана ПЕТРОВИЌ
доставиле ЦД запис од претсавата

2. Аматерски театар „Куманово“ – Куманово
Стоје ДОДЕВСКИ
„ОД ОПАКУ“
режија: Стоје ДОДЕВСКИ

3. Македонски културен центар-Софија, Република Бугарија
Димо ДЕШЕВ
„СТРАСТИТЕ НА ИЛИЈА“
режија: Чавдар КРСТЕВ

4. Театарско студио за деца и млади „Пиф-Паф“-Штип
Милорад АНГЕЛОВ
„КУЌАТА НА ПИФПАФКОВЦИ„
режија: Милорад АНГЕЛОВ

5. НУЦК „АСНОМ“-Гостивар
Театар „Дунек“
Вилијам МАСТРОСИМОН
„БЕНГ БЕНГ И МРТОВ СИ“
режија: Аександар НЕШКОСКИ

6. Драмска аматерска група „Горан Стефановски“-Куманово
Горан СТЕФАНОВСКИ
„ДИВО МЕСО“
режија: Николај ПАВЛОВСКИ

7. „Каревци“-Скопје
Коле ЧАШУЛЕ
„ВЕЈКА“
режија: Снежана СТАНКОВА, ментор

8. Драмско студио „Цвет 75“ – Охрид
Драгана БОЦЕСКА
„ПРИКАЗНИТЕ НА НАШ НАЧИН“
режија: Драгана БОЦЕСКА

9. Центар за изведувачки уметности и едукација „Театар Пи“-Скопје
Текстови од Најџел ВИЛИЈАМС и „Театар Пи“
„КЛАСОТ „X“
режија: Златко МИТРЕСКИ и Македонка ИЛИЕВСКА
доставиле видео запис од претставата

10. Аматерски театар „Мирка Гинова“ – Неготино
Алдо НИКОЛАЈ
„УМРИ МАШКИ“
режија: Томе АТАНАСОВ
доставиле ЦД запис од претставата

11. Театар „Kunstwerstatt“ – Скопје
Младински образовен форум
„НЕМАМ КАДЕ ДА СЕ ВРАТАМ“
сценарист: Милош АНДОНОВСКИ
режија: Дени СТОЈАНОВ

12. Културни центар „Драинац“-Блаце, Република Србија
Аматерско позориште „Театар 13“
Љубомир СИМОВИЌ
„ПУТУЈУЧЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛОВИЌ“
режија: Зоран ЦВЕТКОВИЌ

13. АТ „Колектив Ветерница“-Скопје
Колектив ВЕТЕРНИЦА
„РОБОГРАД“
режија: Колектив ВЕТЕРНИЦА

14. НУЦК „Ацо ШОПОВ“-Штип
АТ „Репетициона 04“
Албер КАМИ
„НЕДОРАЗБИРАЊЕ“
режија: Ана МАРКОВСКА
доставиле линк од претставата

15. Детско Драмско Студио „Неверленд“-Скопје
Лиман ФРЕНК БАУМ
„ВОЛШЕБНИКОТ ОД ОЗ“
режија: Благица РИСТОВ

16. СОУУД „димитар Влахов“-Струмица
Драмско студио
Бранислав НУШИЌ
„ИЗБОРИ“ – („НАРОДЕН ПРАТЕНИК“)
режија: Кире ЃОРЃИЕВ

17. НУЦК „Кочо Рацин“-Кичево
Аматерски театар
Весна КУСЛЕСКА
„ЛИМОНАДА ВО ДРУШТВО НА ДИРЕКТОРОТ“
Режија: Михајло ПЕТРЕВСКИ

18. ССОУ „Димитрија Чуповски“-Велес
Драмска секција
Бранислав НУШИЌ
„НАРОДЕН ПРАТЕНИК“
режија: Љубинка РТОВСКА
Наслов на проектот „И ТИ СИ ДЕЛ ОД НАС“
Инклузија на лица со пречки во развој
Доставиле ЦД запис

19. СУГС Гимназија „Ј.Б.Тито“-Скопје
Аматерска група „Јосип Броз Тито“
Горан СТЕФАНОВСКИ
„КУЛА ВАВИЛОНСКА“
режија: Мина ЈЕЛУШИЌ, Ведран ЧЕШАРЕК и Ангела МИЛИВОЈЕВИЌ

20. ДАХ ТЕАТАР – Београд, Република Србија
Дејан ДУКОВСКИ
„МАМУ МУ ЈЕ*ЕМ КО ЈЕ ПРВИ ПОЧЕО“
(„ММЕ КОЈ ПРВ ПОЧНА“)
режија: Миља МАЗАРАК