За учество и на ова 56. издание на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија потребно е да се достави снимен материјал од претставите за да може изборникот да ги погледне и да утврди дали станува збор за проект кој заслужува да влезе во официјалната програма на Фестивалот.

Препорачуваме, заради поедноставување на работите, снимените видео материјали од претставите да се доставуваат во дигитален формат преку cloud системите, како WeTransfer, Google Drive, Dropbox или слично. Посебно Ве замолуваме да не испраќате видео материјали во DVD формат.

Најискрено Ви благодариме,
УО на ДАФ на Македонија