Немерлив е придонесот на Советот на Општина Кочани како помогател во оргаизациска и финасиска смила на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија. Истото се однесува и на Министерството за култура. Тие се партнери на ДАФ со дијамантски сјај.

Двете институции им се неопходни на луѓето што ја организираат најзначаната манифестација на драмските аматери во Македонија.

ДАФ им се заблагодарува со краен респект.