сцена: НУЦК „Бели мугри“ почеток, 12:00 часот

Драмска секција при ООУ ,,Гоце Делчев“ – Штип
М. РИСТОВА, М. МИЛЕВА и В. ЈОВАНОВА ,,СНЕГ ВО ЈУНИ“
режија: наставниците по македонски јазик

Актери:
Росана БАДЕВА…………………………… Раскажувач
Марија САВИЌ……………………………………. Пролет
Моника СТОЈАНОВА………………………………. Март
Зоран НИКОЛОВ…………………………………. Април
Сања СТОЈАНОВА…………………………………….. Мај
Фејма МУСТАФОВА……………………………….. Лето
Меланиа ДОНЕВСКА……………………………….. Јуни
Лора ВЕЛИЧКОБСКА………………………………… Јули
Радмила КОСТОВА……………………………….. Август
Аделина ШАКИРОВА………………………………. Есен
Ангела ПАНДАЗИЕВА……………………… Септември
Јована ЃОРЃИЕВА……………………………. Октомври
Афродита ТРПЧЕВА………………………….. Ноември
Марија АЦКОВА…………………………………….. Зима
Надица МАНЕВСКА…………………………. Декември
Марија НИКОЛОВСКА……………………….. Јануари
Благој ПИЛАТОВ ……………………………… Февруари
Изданиe

Техничка подршка: Горан КЕЛЕМАНОВ Тон мајстор: Горан КЕЛЕМАНОВ

Музика: Вивалди – „Четири годишни времиња“
„Салон Исток“ почеток, 13:00 часот

Промоција на монографија

Иван ИВАНОВСКИ
„ВЕРТИКАЛИ“ Промотор: Тодор КУЗМАНОВ

сцена: НУЦК „Бели мугри“ почеток, 20:00 часот

Аматерски театар при НУЦК ,,Кочо Рацин“ – Кичево

Алдо де Бенедети „ДОБРА НОЌ ПАТРИЦИЈА“ режија: Михајло Петревски
играат:
Робертина АТАНАСОСКА………………….. Патриција
Христијан БИЛЕСКИ…………………………… Алберто
Мартин СТОЈАНОВИЌ………………. Генерал Бартон
Зорица БЛАЖЕСКА……………………………… г-ѓа Ван
Михајло ПЕТРЕВСКИ…………….. Министер Лансен
Јована СПАСЕНОВСКА………………. Дактилографка
Кристијан ИЛИЕВСКИ……………………….. Секретар
Маја СТОЈКОСКА…………………………….. Инспектор
Дипломати:
Изданиe
Мартин ВЕЛЈАНОВСКИ, Зоран СЕРАФИМОВСКИ Кристијан АВРАМОВИЌ, Златко ЛАЗЕСКИ

Новинари и фоторепортери: Бојана МИЦЕСКА, Иле СТРЕЗОСКИ, Ивана МИТРЕСКА
Музика…………………………. Марјан АВРАМОВСКИ
Светло………………………… Љупче МАНАЈСИЕВСКИ
Сценографија……… Јован НАУМОСКИ-ЕПС со другарите

сцена: НУЦК „Бели мугри“

почеток, 22:30 часот Младинско драмско студио

„Словото“ – Велес

Љупчо Данов „МОЗАИКОТ НАРЕЧЕН ВЕЛЕС“ режија: Весна Димитрова-Бобевски

Актери:
Кристијан ЈОРДАНОВ Кире АЦЕВСКИ Матеј ПОПОВСКИ

Александар АРСОВСКИ Александар ШАЛЕВ Емилија АЛЕКСОВСКА Моника МАСЕВА Магдалена АРСОВСКА Магдалена КИРОВСКА Марија НЕДЕВА Матеј ЃЕЛЕВ Димитар КУЦУЛОВ Јоана ДЕЛОВА Викторија РИСТОВСКА

Т е х н и к а: Никола СТОИМЕНОВ