20 часот вечерва „ГРК ИЛИ ВЕСЕЛА СКЛЕРОЗА“

ЦК „Бели мугри“ Кочани
Аматерски театар
режија : Перо Даниловски
Играат : Вита Ковачева, Силвана Јаневска, Сара Борисова, Виктор Арсовски, Димче Спасов, Душан Стоиловски, Владимир Игнатов