„ДНЕВНИКОТ НА ЛУДИОТ“, автор Николај Василевич ГОГОЉ
Режисер: Ѓорѓи РИЗЕСКИ
Играше: Бобан АЛЕКСОСКИ