Остануваат приближно уште 2 недели до крајниот рок за пријавување на претстави за учество на 59. издание на Драмскиот аматерски фестивал.

Условите и начинот за пријавување се објавени на следниот линк:

ДРАМСКИ АМАТЕРСКИ ФЕСТИВАЛ НА МАКЕДОНИЈА ГО ОБЈАВУВА ПОВИКОТ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВИ ЗА 59. ИЗДАНИЕ