Базар на креативни индустрии и работилница за полимерна глина и епоксидна смола се одржа денеска во Паркот на Револуцијата во Кочани во рамките на ДАФ – 2018, во делот на придружните манифестации. Во креативната индустрија највпечатливи беа предметите изработени од Мартин Јакимов.

Со работилницата раководеше Марија Манева, додека внимателно ја следеа неколку момчиња и девојчиња