Фестивалската управа на ДАФ на Македонија-Коачни го усвои извештајот и програмата на изборникот Звездана Ангеловска за претстојното 51-во издание на ДАФ на Македонија, кое ќе се одржи од 25.-30.мај 2015 година на сцената на НУЦК „Бели мугри“-Кочани.

П Р О Г Р А М А
25. мај (понеделник)
20:00 ч. Свечено Отворање на Фестивалот
20:15 ч. Драмска секција при СОУ Гимназија „Гоце Делчев“-Куманово
Дејан Јовановиќ
„НЕДОРАЗБИРАЊЕ ВО d-moll“
режија: Дејан Јовановиќ
22:30 Драмско студио при НУЦК Крива Паланка
Трајче Кацаров
„НА КЛУПАТА“
режија: Глигор Цветковски
26.мај (вторник)
12:00 ч. КУД „Дримкол“-ВЕВЧАНИ
Патувачки театар „Поклони се и падни“
Браќата Грим
„ЈОВАНЧЕ И МАРИКА“
режија: Душко Кукоски
20:00 ч. Училиште за театар „Од игра до претстава“-Скопје
Николај В. ГОГОЉ
„ЖЕНИДБА“
режија: Колективна- на учесниците во училиштето
22:30 ч. Театарска група „Без маска“ при Интимен театар-Битола
А. Додиќ, А. Жежовска и документарни материјали
„БАРБАРА ТЕ САКАМ“
режија: Димитар Шупевски
27. мај (среда)
12:00 ч. Драмска секција при ООУ ,, Гоце Делчев,, -Штип
М. Ристова, М. Милева и В. Јованова
,,СНЕГ ВО ЈУНИ“
режија: наставниците по македонски јазик
20:00 ч. Аматерски театар при НУЦК ,,Кочо Рацин“-Кичево
Алдо де Бенедети
„ДОБРА НОЌ ПАТРИЦИЈА“
режија: Михајло Петревски
22:30 ч. Младинско драмско студио „Словото“-Велес
Љупчо Данов
„МОЗАИКОТ НАРЕЧЕН ВЕЛЕС“
режија: Весна Димитрова-Бобевски
28. мај (четврток)
12:00 ч. Драмско студио и ЦАУ „Креативити“-Прилеп
Избор од повеќе драмски текстови
„КОЈ Е КРИВ“
режија: Влатко Петкоски
20:00 ч. Драмска група „Анима“ при Гимназија „Ј.Б.Тито“-Битола
Даниела Петровска
„БОЛЕН ДОЈЧИН И АНГЕЛИНА: ВО ИМЕТО НА ЉУБОВТА“
режија: Мартин Кочовски и Иван Јерчиќ
22:30 ч. Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница
Миро Гавран
„ЧЕХОВ МУ КАЖА ЗБОГУМ НА ТОЛСТОЈ“
режија: Саша Нацевски
29. мај (петок)
12:00 ч. Драмска секција при ОУ „Тодор Ангелевски“-Битола
Весна Гагаловска
„ЗОШТО НЕ СМЕ СИТЕ ИСТИ“ (театар на сенки)
режија: Весна Гагаловска
20:00 ч.Театарска аматерска група од Нови Пазар-Србија
Рифет Рифатовиќ
„БЕТОН МАХАЛА“
режија: Бранислав Трифуновиќ и Рифет Рифатовиќ
22:30 ч. Аматерски театар при НУЦК „Бели Мугри“-Кочани
Ежен Јонеско
„СТОЛОВИ“
режија: Перо Даниловски
30. мај (сабота)
Доделување на наградите
Театарска претстава во чест на наградените

11. мај 2015 год. Драмски Аматерски Фестивал
К о ч а н и на Македонија-Кочани Извршен директор, Благој ПЕНОВ