П Р И Ј А В А ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗБОРОТ НА ПРЕТСТАВИ ЗА 51-то ИЗДАНИЕ НА ДАФ НА МАКЕДОНИЈА–КОЧАНИ 2015

Податоци за аматерскиот театар, драмско студио/секција:

Назив на театарот:
______________________________________________________________________,

Адреса, ул. ____________________________________________________________,

телефон _________________ , факс:_______________, мобилен:_____________ ,

e-mail: _____________________________________,

Го пријавуваме драмскиот проект:

Наслов на проектот:
________________________________________________________________,

Автор на текстот:
________________________________________________________________,
Режисер на претставата:
________________________________________________________________,

Број на членови на ансамблот ( до 16 актери/учесника):

женски_____________, машки ___________, вкупно ___________,

време траење на претставата: _______________,

можен датум за премиера: _____________,

Пријавата доставете ја на адреса на фестивалот, или на e-mail, или пак на факсот, најдоцна до 10. април 2015. Со пополнувањето и доставувањето на пријавата го потврдувате Вашето учество и ги прифаќате правилата на ДАФ на Македонија – Кочани 2015 кој е закажан за 25 – 30 мај 2015 година.

Потпис на овластено лице/

Водител на проектот,

МП _______________________________

 

Драмски Аматерски Фестивал – Кочани
ул. „Кеј на револуцијата“ бб, 2300 Кочани
тел./факс: 033 / 272-964, мобилен: 070 / 621-726