52-ро издание на ДАФ на МАКЕДОНИЈА-КОЧАНИ 2016

Р Е П Е Р Т О А Р

ПОНЕДЕЛНИК, 23.мај 2016
Сцена: НУЦК „Бели мугри“
Почеток, 19:50 часот
СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ НА
52-ро ИЗДАНИЕ НА
ДРАМСКИ АМАТЕРСКИ ФЕСТИВАЛ
НА МАКЕДОНИЈА – КОЧАНИ

ПОНЕДЕЛНИК, 23.мај 2016
Сцена: НУЦК „Бели мугри“
Почеток, 20:00 часот
КД „Стична“ – „ДРЗНЕ ИН ЛЕПИ“
Иванчна Горица –Република СЛОВЕНИЈА
Вилијам ШЕКСПИР
превод: Отон ЖУПАНЧИЧ
„ХАМЛЕТ“
режија: Трајче ГЈОРГИЈЕВ

ПОНЕДЕЛНИК, 23.мај 2016
Сцена: НУЦК „Бели мугри“
Почеток, 22:15 часот
Национална установа
Центар за култура „Бели мугри“-Кочани
Антон Павлович ЧЕХОВ
„ПРОСИДБА“
режија: Трајче ГЈОРГИЈЕВ

ВТОРНИК, 24.мај 2016
Сцена: НУЦК „Бели мугри“
Почеток: 19:50 часот
СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ – Велес
Драмска секција
Људмила РАЗУМОВСКАЈА
„ДОМА“
режија: Слободанка ЧИЧЕВСКА

ВТОРНИК, 24.мај 2016
Сцена: НУЦК „Бели мугри“
Почеток, 22:15 часот
КЛАП – Колашински аматерски театар
Колашин – Република ЦРНА ГОРА
Ива БРДАР
„АВИОНСПОТИНГ“
(едночинка за атерирањето)
режија: Зоран РАКОЧЕВИЌ

СРЕДА, 25. мај 2016
Сцена: НУЦК „Бели мугри“
Почеток, 19:50 часот
ЈОУ Дом на култура „Бранд Петрушев“-Богданци
Драмско студио
Дарио ФО
„БЕЗ ПАРИ ИЛИ НЕ ПЛАЌАМ“
режија: Кире ЃОРЃИЕВ

СРЕДА, 25.мај 2016
Сцена: НУЦК „Бели мугри“
почеток, 22:15 часот
Здружение на граѓани „ЦУГ“ и
Театар „Бора Станковиќ“-Врање, Република СРБИЈА
Младинска сцена
Радое ДОМАНОВИЌ
„ВОДАЧ“
Адаптацијани режија: Бојан ЈОВАНОВИЌ

ЧЕТВРТОК, 26.мај 2016
Сцена: НУЦК „Бели мугри“
почеток, 12:00 часот
Национална установа Центар за култура
„Григор Прличев“ – Охрид
„Детско драмско студио“
Теодор СУС ГЕЈЗЕЛ
„МАЧКА СО ШАПКА“
режија: Јасмина БИЛАЛОВИЌ

ЧЕТВРТОК, 26.мај 2016
Сцена: НУЦК „Бели мугри“
Почеток, 19:50 часот
СОУ Гимназија „Гоце Делчев“-Куманово
Драмска секција
Карло ГОЛДОНИ
„РИБАРСКИ КАРАНИЦИ“
режија: Сара ИЛИЌ

ЧЕТВРТОК, 26.мај 2016
Сцена: НУЦК „Бели мугри“
Почеток: 22:15 часот
Дом на културата „Пиво Караматијевиќ“
Прибој – Република СРБИЈА
Аматерска Театарска Сцена
Душан ЈАНКОВИЌ
„ЧАРШИЈА“
режија: Милорад ДАМЈАНОВИЌ

ПЕТОК, 27.мај 2016
Сцена: НУЦК „Бели мугри“
Почеток, 19:50 часот
Гимназија „Св. Климент Охридски“-Охрид
Драмска секција „Гимназијалци“
Хенрик ИБЗЕН
„ДОМОТ НА КУКЛАТА“
режија: Ирена БАЧИЌ

Петок, 27.мај 2016
Сцена: НУЦК „Бели мугри“
Почеток, 22:15 часот
Младинск сцена – Битола
ИНТИМЕН ТЕАТАР – Без маска
Жан ЖЕНЕ, Ева ЕНСЛЕР, документарни материјали
„СЛУГИНКИ“
режија: Димитар ШУТЕВСКИ

Сабота, 28.мај 2016
Сцена: НУЦК „Бели мугри“
Почеток, 19:50 часот
ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА ЖИРИТО-
ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ

Сабота, 28.мај 2016
сцена: НУЦК „БЕЛИ МУГРИ“
Почеток, 20:15часот
ВО ЧЕСТ НА НАГРАДЕНИТЕ
Унуверзитет „Св, Кирил и Методиј“-Скопје
Факултет за Драмски уметности-Скопје
Актерска игра 4
Драмски актери II година
Испит на студентите во класа на
вонр. проф. м-р Зоја БУЗАЛКОВСКА
дем. м-р Александар СТЕПАНУЛЕСКИ
„ПАК ТРИ СЕСТРИ !“
(според „Три сестри“ од А.П.ЧЕХОВ)

————————————————————-

11. мај 2016 год. Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани
Изборник:
Дарко ЈАН СПАСОВ,
м-р по драматургија