Фотографии од претставата за деца Valentino’s jazz puppets – марионети – Валентин ГЕОРГИЕВСКИ